Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569 р. - угода про об'єднання Польщі й Литви в одну державу - Річ Посполиту. Підписана 28 червня 1569 р. на спільному засіданні депутатів польського та литовського сеймів; затверджена 1 липня 1569 р. на роздільних засіданнях сеймів обох держав. Король Речі Посполитої є виборним; спільними є сейм, зовнішня політика та грошова система. Внаслідок Люблінської унії 1 липня 1569 р. Польща та велике князівство Литовське утвердили федеративну державу - Річ Посполиту. Велике князівство Литовське в її складі мало окрему адміністрацію, право, судову

систему, скарбницю, військо. Однак за свою суверенність воно змушене було поступитись українськими землями (Брацлавщини, Волині, Київщини, Підляшшя), які перейшли до Польщі. Такий стан зберігався до поділів Речі Посполитої між Російською імперією, Пруссією та Австрією наприкінці ХVIII ст.