Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЛЮБЕЦЬКИЙ З'ЇЗД 1097 р. - княжий з'їзд в м. Любечі на Чернігівській землі. Започаткував спільні наради князів Київської Русі з метою забезпечення політичної єдності держави. Присвячений проблемам міжкняжих усобиць через наділи та об'єднанню княжих сил у боротьбі проти половців. На з'їзді були присутні 6 князів. Любецький з'їзд проголосив принципи одержання князями в спадщину земель своїх батьків (кожен да держить «вотчину» свою).

Це рішення відображало новий політичний і економічний лад у Київській Русі. Розгорталась нова міжусобна боротьба князів за землі, владу, панування. В умовах зростання феодальної роздробленості держави київський князь втрачав свій авторитет; зростав княжий партикуляризм; державна організація переживала кризу.