Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КРІПОСНЕ ПРАВО (КРІПАЦТВО) - форма феодальної залежності селян: прикріплення їх до землі і підкорення адміністративній і судовій владі феодала. У Західній Європі кріпосне право було скасоване в XVI-XIX ст., на Лівобережній Україні - у 1648 р., а через 130 років Катерина II повторно закріпачила українських селян. Панщина перевищувала 200 днів на рік. Скасовано кріпосне право в Галичині, на Закарпатті та Буковині в 1848 р , в Росії та Україні - у 1861 р., Однак залишки феодально-кріпосницьких відносин в царській Росії (і Україні) зберігалися до революції 1917 р.