Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КОНФЕДЕРАЦІЯ - союз суверенних держав, які об'єдналися для досягнення певних спільних цілей (протистояння зовнішній загрозі, боротьбі зі стихійним лихом тощо). Конфедерація - це міждержавний союз, члени якого, зберігаючи свою незалежність, створюють на договірних засадах окремі спільні керівні органи для координації дій у розв'язанні конкретних проблем.