Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КОНСТИТУЦІЯ УРСР - Основний Закон, що законодавчо закріплював суспільний і державний устрій УРСР. Перша Конституція УРСР була затверджена ВУЦВК 14 березня 1919 р. на виконання резолюції III Всеукраїнського з'їзду Рад «Про Українську Радянську Конституцію» і закріплювала принципи радянського будівництва, націоналізацію виробництва, скасовувала приватну власність і експлуатацію людини людиною.

У травні 1925 р. IX Всеукраїнським з'їздом Рад були внесені зміни до Конституції УРСР, що законодавчо закріпили входження Радянської України до складу Союзу РСР. Суверенність України законодавчо проголошувалась Конституцією УРСР 1929 р. Ці ж принципи були основоположними і в Конституції, прийнятій ЗО січня 1937 р. Надзвичайним XIV Всеукраїнським з'їздом Рад та у відповідності з Конституцією СРСР, але не забезпечувались командно-адміністративною системою.

20 квітня 1978 р. була прийнята нова Конституція УРСР, що виходила з положень, проголошених Конституцією СРСР 1977 р. Розширивши компетенцію союзних органів, вона ще більше нівелювала право народу України на незалежний політичний, економічний та культурний розвиток.

У 1991 р., після утвердження незалежності й суверенності Української держави, Верховною Радою були внесені суттєві зміни в Конституцію, що визначали новий політичний статус України. Основний Закон незалежної України був схвалений Верховною Радою 28 червня 1996 р.