Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (КПУ) - Політична організація марксистського спрямування. Створена 5-12 липня 1918 року на своєму першому з'їзді як складова РКП(б) під назвою Комуністична партія (більшовиків). З 1919 р. правляча, з 1925 р. єдина легальна партія в УСРР. У 1952 р. перейменована на КПУ. В 1990 р. об'єднувала 2,5 млн. комуністів. Проводила в практику всі рішення ВКП(б)-КПРС. Причетна до таких загальнонаціональних лих, як репресії, голодомори, депортації тощо. У другій половині 80-х років КПУ втратила свій авторитет; почався активний вихід із партії. Після заборони діяльності КПРС рішенням Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 року діяльність КПУ була припинена. 30 серпня Президія Верховної Ради прийняла Указ про заборону її діяльності. Відновлена в 1993 р. і зареєстрована як нова. Голова - П. Симоненко.