Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН (КОМНЕЗАМИ) - організації незаможних селян України в 1920 - 1933 рр., утворені з ініціативи ЦК КП(б)У. Об'єднували селян, що мали до трьох десятин землі. Якщо комбіди були органами державної влади, то комітети незалежних селян - громадськими організаціями. Основне їх завдання полягало в сприянні радам і волосним виконкомам у здійсненні земельної та продовольчої політики радянського уряду, у культурно-освітній роботі на селі, в сприянні Червоній Армії щодо ліквідації куркульства як класу, в масовій колективізації сільського господарства. З перемогою колгоспного ладу існування комітетів незаможних селян стало недоцільним. Постановою ВУЦВК від 8 березня 1933 р. вони були ліквідовані.