Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КОМІТЕТИ БІДНОТИ (КОМБІДИ) - організації сільської бідноти - осередки радянської влади на селі, опора диктатури пролетаріату. На початку червня 1919 р. комітети бідноти охоплювали більше половини сіл України (на решті території діяли ради або ревкоми). Головні завдання: зміцнення так званого революційного порядку в селах, допомога військам у проведенні насильницької мобілізацій до Червоної Армії, забезпечення армії і промислових центрів країни продовольством, здійснення аграрної політики радянської влади.