Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КОЗАКИ НЕРЕЄСТРОВІ - українські козаки, які не потрапили до реєстру і тому втрачали привілеї, визнані за козацтвом урядом Речі Посполитої. Захищаючи свої права, нереєстрові козаки брали участь у народних повстаннях 20-30-х років XVII ст. Під час визвольної війни реєстрові та нереєстрові козаки злилися в єдине військо. Боролися за відновлення своїх прав після 1660 р., коли знову почали складати козацькі списки, в яких визначалася належність до козацької верстви.