Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КОДАК - польська фортеця на правому березі Дніпра, поблизу Кодацького порога. Збудована у липні 1635 р. Г. Лавассер де Бопланом за рішенням польського сейму з метою перешкоджання зв'язкам Запорозької Січі й України, а головне - усіляко стримувати потік кріпосних селян, які втікали від панів на Січ. Фортеця мала охорону у 200 вояків. У серпні 1635 р. запорозькі козаки на чолі з Іваном Сулимою захопили Кодак, знищили охорону й зруйнували її укріплення. У 1639 р. польський уряд поновив Кодак, значно розширивши фортецю.