Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КНЯЗЬ - глава феодальної монархічної держави (або окремого політичного утворення) у слов'ян та деяких інших народів.

У Київський Русі старший із князів - київський - називався великим князем, решта - удільними. Він управляв державою за допомогою дружини, яка різко поділялась на дві частини: старшу дружину (боярську думу, княжих мужів) і молодшу - гриднів (охоронців), отроків і дітей («челядь»). Важливі внутрішні справи князь вирішував з боярською думою. В період феодальної роздробленості удільні князі стояли на чолі фактично самостійних князівств.