Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КІММЕРІЙЦІ - найдавніший народ, зафіксований в причорноморських степах на рубежі II-І тис. до н.е. (VIII-VII ст. до н.е.), яких звідти витіснили скіфи (VII-VI ст. до н.е.), а скіфів - сармати (з III ст. до н.е. посіли панівне становище Північному Причорномор'ї). Кіммерійці складали не одне, а велику групу споріднених племен - і скотарських і землеробських. Про це неодноразово нагадують античні автори - Гесіод, Гомер, Геродот, Страбон, Пліній, а також ассірійські джерела. Це перший народ Східної Європи, назва якого зафіксована в писемних джерелах.

Кіммерійці мали державну організацію. У них була добре розвинута металургія бронзи і заліза, керамічне ремесло, збройна справа. Розквіт кіммерійської епохи припадає на X ст. до н.е. Ця обставина зробила визначальний вплив на Велике переселення народів не тільки в Причорномор'ї, а й на берегах Балтики. Тому можна стверджувати, що кіммерійці внесли суттєві зміни також і з ареал Подніпров'я. Ось чому існують думки, що кіммерійці - наші далекі пращури.