Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО (БРАТСТВО) - таємна національно-патріотична, антикріпосницька організація політичного спрямування (грудень 1845 - березень 1847 рр., Київ), створена у середовищі інтелігенції, яка об'єдналася навколо Київського і Харківського університетів. Засновники: В. Білозерський - український суспільний діяч, у 1861-1862 рр. редактор журналу «Основа»; письменник, історик, філософ М. Гулак, український історик і письменник М. Костомаров. Згодом до них приєдналися 9 осіб, серед них - поет і художник Т. Шевченко і П. Куліш - український письменник, історик і етнограф. Зв'язки з Кирило-Мефодіївським братством підтримували близько 100 чоловік.

Програма викладена у «Книзі буття українського народу» та інших документах. «Братчики» виступали за повалення царизму, скасування кріпосного права; за незалежність України у федеративній спілці незалежних слов'янських держав. Вони поставили своєю метою - осягаючи основи національного буття, державного суверенітету, дати громадянству нову політичну програму. Висунули ідею створення Всеслов'янської федерації на засадах свободи, рівності, братства с центром у Києві. Кирило-мефодіївці пропагували ідею всенародної освіти, піднесення економіки України, розгортання національно-визвольної боротьби, Викриті і заарештовані царськими властями у 1847 р., які вбачали в Кирило-Мефодіївському товаристві небезпечну антиурядову організацію. 12 «братчиків» були покарані засланням у різні місця імперії. Найбільш жорстоке випало на долю Т. Шевченка - ідеолога Кирило-Мефодіївського товариства - його віддали в солдати.