Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КИЇВСЬКА РУСЬ - ранньофеодальна давньоруська держава ІХ - поч. ХІІІ ст., яка склалася в результаті об'єднання слов'янських племен у союзи (V-VІІ ст.). Княжіння (ІХ ст.), підкорення слов'янських племен київському центру (ІХ-Х ст.), поширення на них данини, нової адміністрації й судочинства. Ці процеси набирали сили за князювання Ігоря (Старого), Ольги, Святослава (Хороброго). В основних рисах Київська Русь як держава склалася в роки правління Володимира І Святославовича Великого (980¬1015 рр.). Її будівництво було завершене за Ярослава І Мудрого (1019¬1054 рр.). За часів обох цих князів Київська Русь була ранньофеодальною монархією (чи напівмонархією). Формувався феодальний спосіб виробництва (розвивались міста і села, ремесла, землеробство, скотарство, промисли), установлювались зв'язки з південними і західними слов'янами. Західною Європою, народами Кавказу, Середньої Азії; велась успішна боротьба з хозарами, печенігами та іншими кочовиками. Важливим чинником піднесення Київської Русі був торгово-економічний зв'язок з Візантією на основі договорів Олега (911 р.), Ігоря (941 р.), Ольги, Володимира (989 р.), Ярослава (1043 р.). З середини ІХ ст. встановлюються постійні зв'язки зі скандинавськими та західноєвропейськими країнами. Хрещення Русі сприяло створенню пам'яток писемності, мистецтва, архітектури. Складалась давньоруська народність.

Друга половина ХІ ст., після смерті Ярослава, пройшла в міжусобній боротьбі за землі і князівства. В 30-х роках ХІІ ст. Київська Русь вступила в добу удільної роздробленості, зумовленої економічними та політичними чинниками, навалою кочовиків. Міжусобиці руських князів, наскоки половців призвели до послаблення держави. У 1132 р. в результаті феодальної роздрібненості Київська Русь розпалась. Центральна влада була відновлена Володимиром Мономахом (1113-1125 рр.). Але все ж таки Київська Русь, яка проіснувала майже 500 років, упала під ударами полчищ Батия в 1237¬1241 рр.

Київська Русь має не тільки національне українське, а й міжнародне значення.