Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КИЇВ - столиця України. Місто, яке, за археологічними даними, виникло у другій половині V ст. - на поч. VІ століття. Це одне з найстаріших слов'янських міст, одне з найбільших у Європі, історія якого налічує 15 століть. З IX ст. Київ - політичний, торговий і культурний центр Русі. У 1240 р. було зруйноване монголо-татарами. З 1362 р. входить до складу Великого князівства Литовського. Центр Київського намісництва у 1782 р., а після приєднання Правобережної України до Росії - центр Київської губернії (1797 р.). З 1934 р. - столиця УРСР. Нині - місто державного підпорядкування, з 1991 р. - столиця незалежної України.