Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АНАРХІЗМ (в перекладі з грецьк. - «безвладдя») - 1) ідейно-політичний рух, провідною ланкою якого є заперечення будь-якої влади в суспільстві (анархістська ідеологія остаточно сформувалася у 40-60-ті роки XIX ст., її представниками були П. Прудон, М. Бакунін, П. Кропоткін); 2) необмежена свобода людини як ідеал анархізму, а отже, заперечення держави, дисципліни, організації та управління суспільними процесами.