Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

КАЛЬМІУСЬКИЙ ШЛЯХ (КАЛЬМІУСЬКА САКМА) - одне з розгалужень Муравського шляху, яким користувалися кримські й ногайські татари для розбійних нападів на Слобідську Україну та Російську державу в ХVІ - на початку ХVІІІ ст.