Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

«ІСТОРІЯ РУСІВ» - видатний твір невідомого автора, історичний і політичний, реалістичний, але і легендарний, навіть романтичний, який з'явився, очевидно, до 90-х рр. ХVIII ст., за думкою інших - дата його написання - початок XIX ст. Він дає картину історичного розвитку України від найдавніших часів до другої половини ХVIII ст. (до 1769 р.). Головна думка - природне моральне і історичне право кожного народу на самостійний державно-політичний розвиток. Боротьба українського народу за визволення - основний зміст книги. Багато уваги приділено Козаччині, Хмельниччині, Гетьманщині. Взагалі ж автор писав швидше за все не історію України, а своє бачення цієї історії. ;а авторським задумом «Історія Русів» поділяється на 2 періоди: до татарської і навали (коротко) і після неї (докладно).

Центральна фігура трактату - Богдан Хмельницький, якого автор дуже поважає і вважає великим політиком. У переказі вітчизняної історії багато суб'єктивного, не в усьому точка зору автора узгоджується з пізнішою історіографією. Але, підкреслимо це, автор «Історії Русів» був ворогом тиранії взагалі і усякого насильства зокрема, великим патріотом української землі. «Історія Русів» - це перша своєрідна політична історія України. Цей політичний памфлет характеризується не тільки яскравістю викладу, оригінальністю стилю, емоційністю, патріотизмом, йому притаманні й тенденційність, недостатня документальна обґрунтованість тверджень, неточності, відверті фантазії автора (вигаданість дат, кількості військ, числа загиблих тощо). Безумовно, у цьому творі надзвичайно багато суб'єктивного, але його автор стоїть на патріотичних, демократичних позиціях і його думку рухає гаряче бажання не тільки розібратися в хитросплетіннях національної історії, а й допомогти своєму страждаючому народові. Не випадково, критично оцінюючи «Історію Русів», Д. Дорошенко зазначав, що ця праця «прислужилася дуже мало науковому дослідженню українського минулого, але допомогла пробудженню національної думки» .

письма (Єгипет, Месопотамія, Китай), займається напрямками, історичними школами.