Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ІСТОРІЯ (від грецьк. «розповідь про минуле, про те, що узнали») 1) процес розвитку природи і суспільства; 2) комплекс суспільних наук (історична наука), які вивчають минуле в усій його конкретності і різноманітності.

Важливий етап розвитку історії - історія уявлень античного світу (їх найвище виявлення - твори «батька історії» Геродота та історика Фукідіда). Але термін «історик» з'явиться в пізніших грецьких письменників - Діодора Сицилійського, Плутарха та ін. Перших же грецьких письменників-істориків, які передували Геродотові, називали логографами, що означало: прозаїки, в протилежність тим, хто писав вірші (тобто поетам). Вперше слово «історик» зустрічається у Фукідіда (бл. 460-400 рр. до н.е.) - автора «Історії» (у 8 кн.), вершини античної історіографії. Твори логографів - це, як правило, місцеві хроніки, що містили опис земель і відомості про заснування міст, генеалогії відомих родів.

Батьком української історії можна вважати автора «Повісті минулих літ» - літописця Нестара. Серед великих українських істориків назвемо М. Грушевського, Д. Баталія, М. Брайчевського.