Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ІСТОРИЧНІ НАЙМЕНУВАННЯ - антропоніми (власні імена та прізвища людей), гідроніми (назви водоймищ: річок, озер, морів), етноніми (назви племен і народів), ойконіми (назви населених пунктів), ороніми (назви гір, висот, ярів і впадин), хороніми (назви країн і країв), топоніми (географічні назви).