Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АЛЬТЕРНАТИВА (в пер. з лат. - «один із двох») - вибір між двома можливостями, що виключають одна одну; в політиці - вибір одного з двох або декількох взаємовиключних рішень, напрямків чи необхідних варіантів.