Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА - різноманітні групи писемних і різних інших матеріалів, що містять відомості з історії країн і народів: літописи загальноруські і місцеві (історико-літературні твори XI та наступних століть), хроніки і хронографи (західно- та східноєвропейські і східні твори з всесвітньої історії) княжі і приватні акти, берестяні грамоти (послання і ділові документи, написані на бересті), сфрагістичні (князівські печатки) та епіграфічні (написи на камені, стінах, дереві) матеріали, геральдика, нумізматика, археологічні предмети, дані історичної географії і демографії, церковні папери, рукописи, різноманітна література, твори мистецтва. До історичних джерел також відносяться сліди життя і людської діяльності в минулому, передані в усній традиції, мові, звичаях і праці.