Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА РАДА (ЗУР) - громадсько-політичний орган, створений делегатами від різних партій Галичини й Буковини у травні 1915 р. у Відні, який представляв інтереси українців Австро-Угорщини. Головою Президії ЗУР був К. Левицький. Своєю програмою ЗУР проголосила боротьбу за територіально-національну автономію на українських землях у складі Австро-Угорщини.