Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОЦЕНТРИЗМ - переконаність у вищості, порівняно з іншими власної етнічної групи та її культури.