Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОС - 1) стійка сукупність людей, що історично склалася на певній території, які мають не тільки спільні риси, але й відносно стабільні властивості культури (включаючи мову) та психіки, усвідомлюють свою єдність та відмінність від усіх інших людських колективів.

Формування слов'янського етносу (етногенезу) відбувалося поетапно і здійснювалося впродовж тривалого часу шляхом інтеграції його з іншими етнокультурними групами: балтами на півночі, іраномовними племенами на півдні, германцями на заході, фракійцями на південному заході. До рубежу III- II ст. до н.е. ці процеси розвивалися головним чином на території між Віслою і Одером, охоплюючи також Волинь, а з І ст. н.е. центр слов'янської історії переміщується в межиріччя Вісли і Дніпра.

2) історично усталена на певній території стійка біосоціальна сукупність людей, які мають відносно стабільні спільні риси та особливості культури й мови, а також усвідомлюють свою внутрішню єдність та відмінність від інших спільнот (самосвідомість), що зафіксовано в самоназві (етнонімі).