Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОЛОГІЯ (від грецьк. «народ» і «наука») - наука, яка займається теоретично-порівняльним вивченням культур різних народів, а також наука, яка вирішує загальні суспільно-філософські народознавчі проблеми. Виникла етологія в XIX ст.