Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАРОДІВ - класифікація згідно з якою народи поділяються за мовними сім'ями, пов'язаними генетичною спорідненістю.