Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОЛІНГВІСТИКА (від грецьк. «плем'я», «народ» і «мовознавство») - розділ мовознавства, який вивчає взаємозв'язок мови і етнічних факторів тобто тих факторів, що пов'язані з життям народу).