Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ - це умовний поділ території на локальні культурно - побутові групи, населення яких має спільні риси мовного, звичайного, господарського характеру, зумовлені природним середовищем та історичним розвитком кожної групи, а також етнокультурними взаємозв'язками із сусідніми народами. Сьогодні прийнято виділяти в Україні шість історико-етнографічних земель □ Полісся, Карпати, Поділля, Середня Наддніпрянщина, Південь та Слобожанщина