Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОГРАФІЯ (від старогрецьк. «народ» і «пишу») - наука про народи світу на всіх етапах їх розвитку від найдавніших часів до наших днів; при цьому в центрі уваги етнографів знаходиться перш за все традиційно-побутова культура народів; саме тут зосереджені найбільш характерні, специфічні риси способу життя.