Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОГЕОГРАФІЯ - розділ етнографії, що вивчає особливості розселення в минулому і теперішньому народів світу, окремих країн і регіонів; в етнографію входять картографія і етнічна демографія (опис народів).