Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕТНОГЕНЕЗ - тривалий процес утворення народності на базі різних етнічних компонентів; вивчення етногенезу опирається на використання даних багатьох наук: історії, мовознавства, етнографії, антропології, археології, ономастики, палеографії і інших.