Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ЕМСЬКИЙ АКТ 18. 05. 1876 р. (чинний до революції 1905-1907 рр.) - законодавчий документ, підписаний царем Олександром ІІ у німецькому містечку Емс, про повну заборону українського письменства: не можна було не тільки друкувати в Росії оригінальні твори, перекладати їх українською мовою (крім історичних пам'яток і белетристики), а й довозити із-за кордону українські книги та брошури, видані там. Заборонялися також українські театральні вистави рідною мовою, декламації, концерти українських пісень, друкування текстів та нот. Емський акт був спрямований і проти українського національного руху: заборонялась діяльність «Громад», були закриті науковий осередок тодішнього українофільства - Південно-західний відділ Російського географічного товариства, прихильна до українців газета «Киевский телеграф», зазнали утисків про українські професори університетів. Революція 1905-1907 рр. змусила царський уряд відмінити Емський акт.