Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ДРУКАРСЬКА СПРАВА В УКРАЇНІ - початок друкування; створення російським першодрукарем Іваном Федоровим (Федоровичем) у Львові 15 лютого 1574 р. першої друкованої християнської богослужебної книги «Апостол» (вона містила частину Нового завіту: діяння і постання мандрівних проповідників християнства, найближчих 12 учнів Христа), в цьому ж році - Букваря - першого на східнослов'янських землях, які започаткували друкування на Україні на основі кириличного шрифту.