Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ДІАСПОРА (в пер. з грецьк. - «розсіяна») - розпорошення, розселення по різних країнах народу, вигнаного обставинами, завойовниками або пануючою владою за межі батьківщини; уся сукупність вихідців з якоїсь країни та їх нащадків, які проживають за її межами. Українська діаспора налічує близько 50 млн. осіб. Найбільша їх кількість проживає в Російській Федерації. Українці мешкають у Казахстані, Молдові, Білорусі, Узбекистані, Киргизії та інших республіках колишнього СРСР. Значні групи українців мешкають у Польщі, Румунії, Словаччині, в західноєвропейських країнах - Франції, Великій Британії, Німеччині. Досить численна українська діаспора у США, у Канаді, у Бразилії, Аргентині. В основі поняття «українська діаспора» лежить визнання сучасних кордонів України як історичної та політичної реальності, а також наявності проживання українців у багатьох інших країнах на території кількох континентів. У деяких сусідніх з Україною державах українці живуть на землях, здавна заселених ними. Вони туди не емігрували, а є там корінним населенням. У точному розумінні слова вони не є «діаспорою». Але, крім цієї категорії, тут є й інші українці, які живуть розпорошено по всій території цих країн. Проблеми, ситуації та перспективи - правові, політичні, культурні, психологічні - тих і тих українців у межах однієї країни (наприклад, Польщі, Словаччини, Румунії, Росії) схожі між собою.

Склалася також певна спільність цінностей, внутрішньої солідарності та інтересів, зокрема спільність поглядів усіх зарубіжних українців на роль і долю України. Більше того, можна сказати, що саме моральний зв'язок з Україною дає відчуття певної єдності та спільності всім українським громадам, що реалізується у встановленні й розвитку багатьох зв'язків між ними: культурних, релігійно-церковних, професійних, економічних тощо.

Враховуючи домінування духовних, психологічних чинників у єднанні всіх українців, можна констатувати, що світове українство □ це спільнота, передусім, соціальне-психологічна. При цьому утворені й координуючі органи діяльності всіх українських громад зарубіжжя - Українська Всесвітня Координаційна Рада та Світовий Конгрес Українців, які направляють свої зусилля на розвиток українства, української культури, збереження мови, традицій, славних сторінок минулого Батьківщини.