Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА - зовнішня атрибутика країни у формі знаків, символів, кольорів тощо, яка репрезентує радикально-державну ідею. Основними атрибутами державності є герб, гімн та прапор. За Конституцією 1996 р. Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, який уособлює суверенітет держави. Головний елемент Державного Герба - Знак Княжої Держави Володимира Великого (Золотий Тризуб на синьому щиті в золотому обрамленні). Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба та герба Війська Запорозького законом, що приймається не менш як двома третинами голосів депутатів Верховної Ради, зображується на печатках, бланках державних органів, грошових знаках і т. ін. 19 лютого 1992 р. Верховна Рада затвердила Тризуб як Малий герб України та головний елемент Великого Державного Герба. Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Опис

державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ.

Утвердження нових символів є важливим елементом українського державотворення. Щодо Великого герба країни, її Державного гімну, то був об'явлений конкурс, поки що є тільки їх проекти.

Ці символи використовувались як державні під час Української революції 1917-1920 рр., згодом - у еміграції; знову офіційно відновлені в Україні у 1991-1992 рр.