Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ДЕКАБРИСТИ В УКРАЇНІ - учасники російського опозиційного руху дворян-республіканців, об'єднаних у Південному товаристві (засноване 1821 р., Тульчинська, Кам'янська, Васильківська управи, голова - полковник П. Пестель, керівники - С. і М. Муравйови-Апостоли, М. Бестужев-Рюмін,

С. Волконський, В. Давидов, члени - офіцери 2-ої російської армії, дислокованої в Україні). Програмний документ - «Русская Правда» - передбачав ліквідацію кріпосного права, рівність громадян перед законом, особисті свободи, злиття усіх народів Російської імперії в єдиній централізованій високорозвиненій державі. Після революційних подій у Петербурзі виступив 29.12.1825 р. (1.10.1826 р.) у повстанський похід Чернігівський полк, а 3(15).01.1826 р. зазнав поразки в бою під с. Ковалівка. С. Муравйов-Апостол і М. Рюмін страчені (разом з іншими лідерами), тисячі учасників заслані в Сибір та ув'язнені, солдати покарані шпіцрутенами та заслані на Кавказ (брати участь в Кавказькій війні).