Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АГРАРНА ПОЛІТИКА (від лат. «земельний», «той, що відноситься, до землеволодіння», «той, хто користується землею») - система заходів, які здійснює держава у галузі аграрних відносин, пов'язаних з володінням і користуванням землею як основним засобом виробництва в сільському господарстві; аграрна політика - складова частина економічної політики держави.