Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГРАФІТІ (з італ. «надряпані») - давні і середньовічні написи (присвяти, магічні знаки, побутові написи), нашкрябані на стінах споруд, посудинах тощо Допоміжна історична наука, яка займається вивченням написів на різних предметах, каменях, стінах будівель, які знаходять археологи, називається епіграфікою