Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ - сучасний стан розвитку міжнародних стосунків, економіки і культури, який характерний поступовим переносом суверенітету на рівень світової спільноти.