Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1918 р. - державний переворот, унаслідок якого від влади була усунута Центральна Рада і проголошена Українська Держава на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Переворот стався 29 квітня 1918 р. у Києві, його рушійною силою була політична організація «Українська Народна Громада», а проголосив гетьмана конгрес хліборобів, скликаний Союзом земельних власників та підтриманий Українською християнсько-демократичною партією (УХДП).

Гетьман оголосив «Грамоту до всього народу України» і «Закон про тимчасовий державний устрій України». Ними було скасовано УНР, а вся законодавча та виконавча влада тимчасово, до обрання Всеукраїнського сейму, передавалася гетьманові, який був також і верховним головнокомандуючим.