Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ - один із вищих чинів в українському козацькому війську. Його основна функція - охорона прапора козацького війська. Виконував також різні доручення гетьмана,

старшинської ради, пізніше - розпорядження Малоросійської колегії, пов'язані головним чином із судовою та адміністративно-військовою діяльністю.