Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ - виконавчий орган, створений за рішенням Малої Ради від 15 червня 1917 р. Діяв від 28 червня 1917 р. до 11 січня 1918 р. На нього покладалось завдання створення системи виконавчої влади в Україні. Внаслідок переговорів делегації УЦР з Тимчасовим урядом (липень 1917 р.) був визнаний крайовим органом влади в Україні. 17 серпня 1917 р. Центральною Радою була прийнята «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні». Після повалення Тимчасового уряду функції Генерального секретаріату були розширені. 11 січня 1918 р. IV Універсалом він був перетворений на Раду Народних Міністрів України.