Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР - член генеральної старшини, один із вищих цивільних урядовців в Українській державі другої половини XVII-XVIII ст. У віданні Генерального писаря була Генеральна військова канцелярія , в якій зберігалися найважливіші державні документи - дипломатичне й таємне листування, матеріали старшинських рад тощо.