Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АВТОХТОНИ (від грецьк. «місцевий», «корінний») - корінне населення певної території. За теорією автохтонного походження слов'ян (її дотримується більшість істориків), вони (слов'яни) є споконвічними жителями Європи від Дніпра до Вісли і Дунаю. Автохтонними - місцевими жителями (тубільцями, аборигенами), а не мігрантами на території Середнього Подніпров'я є й українці. За традиційним господарсько-культурним типом - осілі землероби.