МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

"ПРОСВІТИ" — самодіяльні національно-культурні, економічні та освітні українські товариства, які існували як у Східній, так і в Західній Україні у 1868—1939. Незважаючи на спільну назву, між наддніпрянськими та галицькими "Просвіти" існували суттєві відмінності. Галицькі " Просвіти " виконували функцію культурної та економічної консолідації українців на противагу польській експансії. " Просвіти " на Наддніпрянщині, виникнувши під час революції 1905—1907, поряд з національною спрямованістю несли й великий заряд інтернаціоналістських ідей, особливо в таких багатонаціональних містах, як Одеса та Миколаїв. Тим самим вони багато зробили для пом'якшення міжнаціональних суперечностей. У той же час суто національні, жорстко централізовані галицькі " Просвіти " спромоглися досягти значно кращих практичних результатів. Національна діяльність " Просвіти " входила у протиріччя з політикою як російського самодержавства, так і більшовицької партії. До 1923 наддніпрянські " Просвіти " були знищені більшовиками. У 1939 ця доля спіткала й галицькі товариства. Але " Просвіти " встигли через книгодрукування, лекційну роботу, виставки, етнографічні свята, шкільну, бібліотечну справу тощо значно піднести культурно-освітній та духовний рівень українського народу.

О.Лисенко[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I-Ї-Й] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P] [C] [T] [У] [Ф] [X] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ю] [Я] [Всі]