МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ПОЛЯКИ — нація, корінне населення Польщі. Походження ведуть від групи західнослов'янських племен. За традиційним господарсько-культурним типом належать до осілих землеробів. В Україні проживають етнічною групою в кількості 219 тис. осіб (за переписом 1989). Історії українського народу і польської етнічної групи глибоко поєднані. За часів Речі Посполитої поляки на території України представляли панівну націю, польська шляхта користувалася значними привілеями, що спричиняло між обома національностями релігійну й соціальну напруженість. Разом із тим селянські маси українців і поляків заселили знелюднені монголо-татарами й кримчанами землі. Польські та козацькі загони протистояли мусульманському тискові. Як і українці, поляки у складі Російської імперії та СРСР зазнали переслідувань, терору, депортацій, денаціоналізації, що призвело як до їх кількісного зменшення, так і до втрати національної та мовної ідентичності. Поляки в Україні проживають переважно у Житомирській (34,7%), Хмельницькій (16,7%) та Львівській (12,3%) областях. Віруючі поляки у масі своїй належать до католицької церкви.

А.Кондрацький[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I-Ї-Й] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P] [C] [T] [У] [Ф] [X] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ю] [Я] [Всі]