Історія України - Основні дати, події, коментарі

ТЕМА 3. СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ

77 р. н. е.

Перша згадка  про венедів, які жили на північному сході від Карпат у праці римського історика Плінія Старшого   «Природнича історія»

IV ст.

Поділ венедів на антів і склавинів пов'язаний із наступом із пониззя Вісли германців (готів, вандалів, гепідів), які згодом утворили Готське королівство.

IV-поч. VII ст.

Антський військово-політичний союзяк перша форма   ранньослов’янської державності займав територію від Дністра до Сіверського Дінця. Основою господарства було   землеробство. Форма правління у антів була військова демократія. Великий вплив мали старійшини, князі, але верховна влада належала народним зборам. Усі справи вирішувалися спільно. Але для військових походів та в моменти загальної небезпеки вони обирали царя (вождя), про що пише візантійський автор Прокопій Кесарійський. Починаючи з VI ст.. анти разом із склавінами починають широкий наступ на балканські володіння Візантії. Остання згадка про антів в історичних джерелах 602 р., вони не витримали натиску аварського каганату, тривалих війн і розпалися.

~кінець V ст.

Згідно літописом «Повість минулих літ» князь кий разом із братами Щеком і Хоривом та сестрою Либіддю заснував Київ, який  став з часом важливим політичним і культурним центром полян.

VI-VII ст.

Виникнення племінних союзів слов’ян. Із давнього руського літопису «Повість минулих літ» відомо, що напередодні утворення Київської Русі існувало 14 східно-слов’янських союзів-племен, із яких 7 проживало на території нинішньої України:

1) поляни (середня течія Дніпра);

2) сіверяни ( лівий берег Дніпра, басейн рік Десна, Сейм, Сула);

3) древляни (на північний захід від Києва, басейн рік Прип’ять, Тетерів);

4) дуліби, волиняни, бужани (у верхній течії Західного Бугу);

5) уличі (пониззя Дніпра і Південного Бугу);

6) тиверці ( між р. Дністер та р. Прут);

7) білі хорвати (район Прикарпаття).

VIII – серед. IX ст.

Об’єднання союзів племен у племінні княжіння. В арабських джерелах згадується про існування трьох великих політичних центрів племінних княжінь: Куявії – державне об’єднання у Середньому Придніпров’ї з центром у Києві; Славії – з центром у Новгороді; Артанії – Причорномор’я.

У вітчизняних літописах політичне об’єднання навколо Києва відоме під назвою «Русь». До цього державного об’єднання входили кілька племінних союзів полян, сіверян та уличів.