Історія України - Навчальний посібник - А. І. Чуткий

Розділ 11. Україна у 1945-1953 рр.

Збитки, завдані Україні війною. Відбудова промисловості 

Загинуло 3,9 млн мирного населення і ще близько 5 млн військових. Загалом населення України зменшилось на 17%, 2,5 млн осіб були силоміць вивезені до Німеччини, а 3,5 млн евакуйовані у східні області СРСР.

Прямі матеріальні збитки склали 285 млрд крб (по СРСР — 679 млрд крб) у цінах 1940 р., а загальна сума збитків, завданих народному господарству та населенню України, становила 1,2 трлн крб (втрати всіх радянських республік оцінювались у 2 трлн 569 млрд крб). Загалом на частку України припало 42 % всіх військових втрат СРСР. На території УРСР було зруйновано 16,5 тис. промислових підприємств, 18 тис. лікувальних установ, близько 30 тис. колгоспів, майже 1 тис. радгоспів, 1300 МТС, 882 шахти, виведено з ладу 10 магістральних залізниць. Було зруйновано 714 міст, понад 28 тис. сіл, залишились без житла понад 10 млн осіб. Тому головним завданням була відбудова.

У серпні 1946 р. на VIII сесії ВР УРСР було затверджено “Закон про п’ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства УРСР на 1946-1950 рр.”, за яким до кінця п’ятирічки планувалось здійснити відбудову народного господарства республіки і перевершити довоєнний випуск продукції. Але радянський уряд виділив Україні, на частку якої припало 42 % всіх матеріальних втрат СРСР у війні, лише 15 % загальносоюзних капіталовкладень, отже, відбудова здійснювалася головно силами самої України. Пріоритетними були визначені металургійна, вугільна, хімічна галузі промисловості і залізничний транспорт.

Переведення економіки у мирне русло було в основному завершене до кінця 1946 р. Відбудовано більшість шахт Донбасу, 43 мартенівські і 22 доменні печі, 46 прокатних станів, Дніпро-гес, найбільші заводи України “Запоріжсталь”, “Азовсталь”, Макіївський, Краматорський, Єнакіївський, машинобудівні підприємства Києва, Харкова та інші. Було також збудовано нові великі заводи: Київський авіаційний, Одеський автоскладальний, Харківський підшипниковий, Запорізький трансформаторний, Львівський інструментальний тощо. На кінець 1950 р. в Україні більш ніж до війни добували залізної руди, виробляли прокату чорних металів, продукції машинобудування та металообробки, електроенергії, цементу; майже стільки, як до війни, виплавляли чавуну, сталі, добували кам’яного вугілля тощо. Було створено промисловий комплекс у Західній Україні. За офіційними даними, четверту п’ятирічку було завершено достроково за 4 роки і 3 місяці. Але це стосувалося лише окремих галузей (електроенергетика, машинобудування, металургія). Натомість продовжував залишатися вкрай низьким рівень життя населення, повільно просувалась відбудова легкої промисловості (у 1950 р. вона досягла лише 80 % від рівня 1940 р.) та житлового фонду, у кризовому стані перебувало сільське господарство. Для оздоровлення фінансової системи у 1947 р. було проведено грошову реформу, яка зупинила інфляцію, але призвела до фактичного знецінення приватних заощаджень.