НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (1492–1918 рр.) - Навчально - Методичний посібник

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Модернізаційні процеси XVI-XVIII ст.: криза аграрної цивілізації, зародження індустріальної цивілізації, формування новоєвропейської індустріальної цивілізації XVIII ст.

Тема 1. Вступ. Криза аграрної цивілізації. Процеси модернізації в Європі. Предмет, метод, джерела і завдання курсу. Проблеми періодизації. Проблеми змісту. Наукова, методична, довідникова, художня література по курсу. Поняття «нова історія», «цивілізація», «модернізація», «капіталізм», «буржуазія». Особистість та родина. Виробництво та економіка. Влада і суспільство. Нація і духовне життя. Великі географічні відкриття. Економічний та соціальний розвиток країн Західної Європи в XV-XVII ст. Формування нових класів. Економічні реформи Кольбера (Франція) і їх наслідки. Аграрний переворот в Англії. Формування капіталістичних відносин. Мануфактура як нова форма виробництва. Формування нової ідеології в період реформаційних рухів. Кальвінізм. Ідеологія зароджуваної буржуазії. Англійський і французький абсолютизм в період зростання кризи феодальної системи. Нідерландська буржуазна революція XVI ст. Економічні та соціальні передумови Нідерландської буржуазної революції. Національне питання в революційному русі. Кальвінізм - ідеологія в підготовці основної програми революції. Поразка іспанського абсолютизму. Установлення буржуазно-республіканського устрою в Нідерландах. Вплив нідерландської буржуазної революції на суспільно- економічний та політичний розвиток країн Західної Європи.

Тема 2. Англійська буржуазна революція XVII ст. Соціально-економічний та політичний розвиток Англії напередодні революції. Ідеологічна підготовка революції. Пуританізм та його течії. Назрівання конфлікту між королем і парламентом. Початок революції. Громадянські війни. Страта Карла 1. Індепендентська республіка. Протекторат. Реставрація династії Стюартів.

Тема 3. Буржуазна революція в Північній Америці. Війна Північноамериканських колоній за незалежність. Створення США. Заснування англійських колоній в Північній Америці. Зустріч двох цивілізацій. Соціально-економічний та політичний розвиток колоній до середини XVIII ст. Назрівання протиріч між колоніями та метрополією. Початок революції. Хід війни за незалежність та її підсумки. Ідеологічне обґрунтування революції: демократичний та поміркований табір. Державне будівництво. Конституція США. Діячі революції (Вашингтон. Франклін. Медисон. Гамільтон.Джефферсон. Брати Адамси та ін.). Підсумки та значення Північноамериканської буржуазної революції.

Тема 4. Французька буржуазна революція XVIII ст. Французьке просвітництво та його головні напрямки. Вольтер, Монтескьє, Гольбах, Гельвецій, Дідро, Ж-Ж Руссо, Мельє, Мореллі. Соціально- економічний і політичний розвиток Франції до середини XVIII ст. Останнє десятиліття старого режиму. Народні виступи. Позиція дворянства. Початок революції. Проблеми датування французької революції. Характеристика періодів. Діячі революції: Мірабо. Бриссо. Дантон. Робеспьер. Марат. Ебер. Шометт. Сен-Жюст та ін. Франція після перевороту. Термідоріанський конвент. Директорія та Консульство.

ДРУГИЙ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Франція та Західна Європа в 1800-1815 рр. Індустріальне суспільство після наполеонівських війн та Віденського конгресу 1816 - поч. ХХ ст.: європейська та американська модель.

Тема 5. Наполеонівські війни та війна Франції з Росією 1812-1814 рр. Антифранцузькі коаліції: мета, завдання та наслідки. Зовнішня політика Франції в 1800-1815 рр. Війна Франції та Росії в 1812-1814: передумови, причини, перебіг та наслідки. Доля Наполеона  І після поразки в війні з Росією (1814-1815 рр.). Прихід до влади Наполеона І. Зовнішня і внутрішня політика НаполеонаІ. Англія, Австрія, Пруссія, Італія, Іспанія під час наполеонівських війн. Підготовка Віденського конгресу. Дипломатична боротьба на конгресі. Головні та другорядні питання. Заключний акт Віденського конгресу. Створення та діяльність «Священного Союзу». Підсумки першого періоду нової історії.

Тема 6. Індустріальне суспільство: економіка і політика. Будівництво нової Європи. Промисловий переворот. Ознаки індустріального суспільства. Економіка Англії, Франції, Німеччини, Австрії, Італії. Політичний розвиток: реставрація династії Бурбонів, династія Орлеанів. Прихід до вади Наполеона ІІІ. Хартії 1814, 1830. Німецький союз 1815, правління Фрідріха-Вільгельма. Австрія: Правління Франца ІІ, історико-політичний портрет Меттерніха. Англія: Білль про права 1689, Акт про престолонаслідування, виборчі реформи, правління королеви Вікторії.

Тема 7. Соціально-політичні та революційні рухи. Революції 1830, 1848-1850 рр. Причини, хід та наслідки. Розвиток конституційного процесу під час революцій. Боротьба за об’єднання Німеччини та Італії. Історико-політичні портрети Д. Гарібальді, Отто фон Бісмарка. Франко-Прусська війна і завершення об’єднання Німеччини. Революції у Франції 1870, 1871 рр. Паризька Комуна: принципи діяльності та організація влади, боротьба течій в Комуні. Завершення будівництва нової Європи.

Тема 8. Економічний розвиток індустріальних країн Європи та Америки. Формування монополій, Фінансової олігархії, вивіз капіталу, економічний розподіл світу між союзами монополістів. Особливості монополістичного капіталізму в Англії, Німеччині, Франції, США.

Тема 9. Влада і суспільство. Особливості політичного розвитку індустріальних країн. Конституція Франції 1875 р. Франція в період третьої республіки. Імперська конституція Німеччини 1871, адміністративно-територіальна реформа. «Земське положення». Історико-політичний портрет Вільгельма І, Вільгельма ІІ.

Виборчі реформи в Англії 1864, 1865, 1884, 1885. Вікторіанська епоха, історико-політичні портрети Дізраелі, Гладстона, Ллойд-Джорджа. Реформи початку ХХ ст. Поправки до Конституції США 1787 р. Особливості політичної системи. Історико-політичні портрети Теодора Рузвельта, Вудро Вільсона.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Система міжнародних відносин в 70-ті рр. ХІХ ст. - 1918 р. Перша Світова війна.

Тема 10. Світ в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.: тенденції та перспективи розвитку. Утворення військово-політичних блоків. Загострення протиріч між ними та їх наслідки. Міжнародні кризипочатку ХХ ст.

Тема 11. Територіальний розподіл світу. Міжнародні відносини напередодні І Світової війни. Завершення колоніального розподілу Африки, Південно-Східної Азії. Боротьба США та Німеччини за створення власних колоніальних імперій. Політика «відкритих дверей» в Китаї. Американська експансія в Латинській Америці. Перші світові війни: іспано-американська, англо-бурська, російсько-японська, італо-турецька, друга балканська війни.

Тема 12. Причини, хід, наслідки І Світової війни. Причини, характер війни. Всесвітній масштаб цієї події, її вплив на світовий історичний процес. Воюючі сили та економічний потенціал воюючих країн. Геополітичні, фінансові та економічні інтереси воюючих країн. Воєнні плани держав-учасниць Антанти та Германського блоку. Розташування сил воюючих країн в 1914-1915 рр. Вступ у війну Італії, Японії, Туреччини. Обстановка на східному і західному фронтах в 1916-1917 рр. Вихід Росії із війни. Воєнно-політичне розташування сил після вступу у війну США.Програма миру. 14 пунктів Вільсона. Брестський мир 1918 р. Воєнно-політичні зміни у співвідношенні воюючих країн в 1918 р. Провал плану реваншу німецького військового наступу на західному фронті. Розпад Германського блоку. Капітуляція Румунії, Болгарії, Туреччини, Австро-Угорщини. Капітуляція Німеччини. Підготовка країна- ми-переможницями блоку Антанти геополітичної програми. Встановлення світового порядку після завершення Першої Світової війни.